Et diorama er betegnelsen på et  svært detaljert tredimensjonalt bilde, konstruksjon eller modul. Gjerne delvis gjennomsiktig med lysende elementer. Eller med andre virkelighetstro, visuell effekter.

Så her blir det mye å strekke seg etter. Regner med at dette blir ekstremt tidkrevende med mye prøving og feiling før en klarer

å få det til å se ekte ut.

Ikke bare bare dette gett!

23. mai, 2019

Diorama: - - - Dam med gangbru, gummibåt, og diverse lamper og lysstolper

Framdriftsplan i rekkefølge: - - -
:
1. Bore hull for lysmaster og stolper for varsellys.
2. Montere trappetrinn ned til gummibåten.
3. Klargjøre båt med tilbehør, altså diverse som: fender, trapp med plattform mm.

14. jun, 2019

Informasjon til framdrisftsplan: - - - Nå skal trappetrinn monteres.

Ganske mye knoting med å få på de to første trinna. .. 14.06.19 kl. 09.14