Kulelager

Trykk på linken over her for å få en forståelse av hvordan et kulelager virker. 

Se og lær hvordan man skifter et (fettforseglet kulelager)

Se hvordan et kule-(rullelager) er oppbygd

Viktig å passe på at et lager ikke blir for slitt. I verste fall kan et lagerhavari føre til skade på aksler. Eks.: I en elmotor kan dette føre til skade på rotor/og eller stator. Og da er den motoren "gåen", dette har jeg sett eksempler på.

Min bakgrunn for å skrive om kulelager mm

14. aug, 2013

"Eletrikker" i 8-10 års alderen

ja du leste riktig, jeg gikk vel på barneskolen i 2. eller 3. klasse da jeg prøvde og lage en liten elektromotor, litt usikker på om jeg fikk den til å fungere. Har alltid vært interessert i hvordan: motorer, mekaniske konstruksjoner -- ting og tang, fungerer. Dette har bare tiltatt med årene, nå er jeg 70+ og fortsatt "like hekta på dette".

14. aug, 2013

Som "hjelpeelektrikker" ved gamle Yven Papirfabrikk

Fikk jeg mye erfaring i det å: skifte lager på motorer, slukke motorbranner i "gamle åpne motorer", skifte børster på motorer i full drift, og til slutt i denne omgang --- masse erfaring med det å bli utsatt for "elktriske karameller" av varierende styrke. Så mine engler har hatt mer en nok å gjøre når det gjelder det å passe på meg.

Kulelager/Rullelager

14. aug, 2013

Radiallager

En-radet sporkulelager, fig.1:
Er utført med dype løpebaner i begge løperingene. Og da kulene her er forholdsvis store, er lageret også velegnet til å ta opp belastninger i aksial rettning. Mindre lager av denne typen kan leveres med støv-(fettning). Lager med tettninger på begge sider leveres fyllt med fett.

11. okt, 2013

Sfæriske kulelager, fig. 2 og 3:

Har to rekker med kuler som ruller på en sfærisk løpebane i den utvendige løperingen. Sentrum for denne kuleflaten ligger midt i lageret. Den sfæriske utformingen av løpebanen gjør sitt til at lageret er selvinnstillende, og akselen kan derfor ligge litt skjevt i forhold til lagerhuset uten at lageret ødelegges. --------------------- De fleste lager av denne typen lages også med konisk utborring.

11. okt, 2013

En-radet vinkelkontaktkulelager, fig 4:

Har en rekke med kuler, med løpebaner utformet slik at trykket på kulene er rettet på skrå i forhold til akeslen. Dette lageret kan foruten radialbelastning oppta store aksialbelastninger i en' rettning. Lageret må alltid kombineres med et annet lager som kan oppta aksialbelastning i motsatt rettning.

Glidelager/Glide-(plater, segmenter)