Tegne av et bilde / lage en strektegning

1. Her tar vi for oss: ....  ett bilde som vi har lyst til å gjenskape tegne av. Vi tar et matpapir eller et delvis gjennomskinnelig papir og legger over dette bilde, så tar vi en blyant og tegner i vei så godt vi kan. -- Nå har vi et omriss (eller en strektegning) om du vil av dette bildet. Det er noe av det samme jeg holder på med her.

                        *** Senk skuldrene og slapp helt av nå ***

Jeg jobber også med ark. Den store forskjellen er at disse arkene eller lagene som vi kaller det i bildebehandling, er  --- elektroniske og disse er vanligvis 100% gjennomskinnelige.

Dette Kristus-bildet som jeg her jobber med består av 8 ark (lettere og forstå når det er snakk om ark kanskje). Disse arkene eller lagene som vi kaller det i fotosammenheng, ligger på hverandre som en bunke med papirark. Nest nederst (eller bakerst når man ser på dette bildet) har vi Kristus-bildet med 7 stjerner, deretter har vi 7 lag (7 ark om du vil). Det vil si at hver fakkel har sitt eget lag som det ligger på.

Og ettersom  --- lagene her er 100% gjennomskinnelige --- . Så ser vi altså dette bildet med 7 fakler, eller som det her er ment å være, 7 lysestaker av gull.  --- Nå ønsker jeg og gi dere en enkel praktisk oppgave:

 

1.a. Tegne med sprittusj på klar gjennomskinnelig plastikk.        ...              Klipp til -- 8 like "ark" av klar plastikk --. Deretter tegner du en lysestake på hver av de 7 plastarkene, og så tegner du en menneskefigur på det siste arket. Prøv og tegn lysestakene slik at de ikke kommer på samme sted på arkene. Helst bør lysestakene som vist på mitt bilde plasseres langs en elipseformet linje. Når du er ferdig med dette legger du alle plastarkene i en bunke.  ... Hva ser du nå?        ... det ligner vel forhåpentligvis litt på mitt bilde eller hva?