Sveins modelljernbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hå null" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

Plan C og gruve med skinnegang for malmtog

22. mar, 2020

Framdriftsplan fram til da det skal legges skinner

1.Klargjøring mm av limtre utvidelse
2. Montere limtre plate v/gruve
3. Skru fast loop modul, ny sikringsholder -- og noe el. opplegg.


1. Klargjøring av limtre plate.
:
Er godt i gang med dette nå. - Det skal bores en mengde hull, freses spor med dremel og monteres diverse beslag. .. 18.03.20 kl. 09.11
Har kommet i mål med boring og hulltagning nå. Regner med å legge ut et nytt bilde med div. info i morgen eller på mandag. .. 21.03.20 kl. 09.07
Tror at jeg har husket på å bore alle hull jeg trenger til diverse nå.
Og her har jeg også fått på plass noen beslag, skruer og muttere -
Info mm kommer på neste bilde. .. 22.03.20 kl. 16.19

Det ble nesten bedre enn forventet dette.

Jernbanemoduler - - - Testplan B og C