Sveins modelljernbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hå null" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

Plan C og gruve med skinnegang for malmtog

26. mai, 2020

Framdriftsplan fram til da det skal legges skinner

5. Testkjøring i del trase,- i førsøksbane på plan C
6. Det skal bygges tankanlegg med hus for manuell veksel.
:
Ok da har jeg kommet fram til nest siste punkt før jeg begynner å legge skinner permanent:

5. Testkjøring med en veksel og et sidespor:
Må justere veksel og skinnetrase før det kan bli opptak av video. .. 22.05.20 kl. 16.47
Sliter en del med å finne årsaken til avsporinger på skinnetraseen. .. 26.05.20 kl. 09.57

Jernbanemoduler - - - Testplan B og C