Sveins modelljernbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hå null" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

Dette er kun en skisse, så får vi se hvor vi ender

NSB omformerstasjon. 400V--16.Kv. 50Hz -- 162/3Hz Banestrøm til tog, kjørestrøm til lokomotiver.

11. jan, 2022

Finjustering av gavelveggenes øverste del. Kontrollrom

Er i gang med denne jobben igjen nå. .. 11.01.22 kl. 08.50

De neste 3 profilene er klare til å sages ut.

Og her er de skrudd sammen. Klare for å slipes med maskin.

Noe av det som skal brukes inne i omformerstasjonen. - Beklager den riktige sporvidden skal være 9mm.