Sveins modelljermbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hnull" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

5. mai, 2019

Mine framtidige planer og konstruksjoner. - - - - - - - - - - - - Føl deg fri til å komme med tanker og innspill om det å bygge modelljernbane du også. Sammen kunne vi kanskje lage en super modelljernbane?

Du undrer deg kanskje over at jeg bare jobber med gangbrua og ikke med noe annet på modelljernbanen. - Svaret på det er enkelt: dammen med gangbru må gjøres ferdig før jeg kan få bygd videre på det stedet hvor denne skal ligge. - Det er nemlig i dette hjørnet av anlegget hvor det deretter skal bygges gruvegang, trafikkmaskin og to jernbanebruer. -
Så derfor må en altså først begynne nederst inne i hjørnet hvor det ikke blir mulig å komme til senere. .. 05.05.19 kl. 18.10

Jernbanemoduler - - - Testplan B og C

20. mai, 2019

Diverse arbeid på plan B og C - - - Nå har vi flyttet oss over på siden: Natur, dirama

Trykk på linken over her for mer informasjon. .. 20.05.19 kl. 23.54