Sveins modelljernbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hå null" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

Plan C og gruve med skinnegang for malmtog

25. sep, 2020

Fortsetter med dette når "Elektrohjørnet" er ferdig til bruk

Gleder meg veldig til dette nå. - - Håper på oppstart i november. .. 25.09.20 kl. 13.29

Testkjøring av lokomotiver, det elektriske EL16 og dieseldrevne BR 215

Diesel lok BR 215. En eldre modell som brukes i Tyskland.

Jernbanemoduler - - - Testplan B og C