Sveins modelljermbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hnull" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

5. mai, 2019

Mine framtidige planer og konstruksjoner. - - - - - - - - - - - - Føl deg fri til å komme med tanker og innspill om det å bygge modelljernbane du også. Sammen kunne vi kanskje lage en super modelljernbane?

Du undrer deg kanskje over at jeg bare jobber med gangbrua og ikke med noe annet på modelljernbanen. - Svaret på det er enkelt: dammen med gangbru må gjøres ferdig før jeg kan få bygd videre på det stedet hvor denne skal ligge. - Det er nemlig i dette hjørnet av anlegget hvor det deretter skal bygges gruvegang, trafikkmaskin og to jernbanebruer. -
Så derfor må en altså først begynne nederst inne i hjørnet hvor det ikke blir mulig å komme til senere. .. 05.05.19 kl. 18.10

Jernbanemoduler - - - Testplan B og C

11. mai, 2019

Diverse arbeid på plan B og C - - - Nå bygges det en gangbru med trapper og plattformer av stål (messing).

Framdriftsplan: - - - oppdatert 11.05.19 kl. 09.17
:
1. Finjustere ramme og plattform med fil.
2. Forsterke gangbru med 2 mm ¤-profil. Og fylle feilboringer med tinn.
3. Nå jobber vi videre med gangbru på siden: NATUR, DIORAMA.

Nå skal rammen forsterkes med en ¤-profil og påsettes de 4 siste støttene.

15. mai, 2019

Info til framdriftsplanen - - -

Og så har vi kommet fram til pkt.(2.) .. 11.05.19 kl. 09.17
Er godt i gang nå. - Gangbrua er forsterket og diverse sår og feilboringer er fylt igjen med tinn. Et nytt bilde kommer i neste uke, må blant annet slipe og finpusse hele konstruksjonen først. .. 15.05.19 kl. 13.47

Ramme til gangbru er skåret ut av en 2 mm messingplate.