Sveins modelljermbane

 

Et landskap med jernbanenett i skala H0 "Hnull" 1:87.

 

Håper at det etterhvert vil bli:

Vi bygger modelljernbane

 

Plan C og gruve med skinnegang for malmtog

27. jan, 2020

Framdriftsplan fram til da det skal legges skinner

7. Lage en innretning for tegning av sirkler
8. Limtre utvidelse ved gruve
9. Utvide hver ende av plan C med sirkelformede baner.
10. Tegne layout for plan C
:
7. Så der er rammen, "det faste punktet" for tegneverktøyet klart. -
Sikkert ikke lett å forstå hvordan jeg har tenkt meg bruken av det. -
Men bare følg med etterhvert vil du forstå det. - Det går mye på det å ha et senterpunkt i en sirkel. .. 27.01.20 kl. 09.17

Festeramme for tegneverktøy.

Jernbanemoduler - - - Testplan B og C