Plan D med skinner, hus og veinett

7. okt, 2021

Spennbetong preg av jernprofiler

Tar opp jobben fra i sommer med å legge på trepaneler som skal males grå. ..
:
Har begynt på et samlingspunkt mellom de to siste dragerne nå. .. 30.09.21 kl. 08.57
Nå skal det legges på finer. .. 02.10.21 kl. 11.51
Det går da framover .. 05.10.21 kl. 14.35
Har limt på resten av toppfineren nå. Ny bilder kommer når sidene er ferdige. .. 07.10.21 kl. 08.55

Skjøtestykke av finer er limt med tape og klister.

Første trinn på plass som du ser.

Alt klart for å legge på toppfiner nå.

Deler til sentralsmøring av glideskinner.

18. sep, 2021

(Kutting av messingprofiler med diamantskive.) .............. Først må det lages et avsug med sleidekasse av akryl..

Avsugmodul klar for montering av "sleidekasse".