"Bønn for Israelske soldater"

Kan kanskje for noen bli litt drøyt å ta inn over seg.
Men jeg vil være med å velsigne Israel. Feilfrie er de ikke, det samme gjelder for deg og meg. Men  det.. Israelske Folk .. er enten du liker det eller ikke.

Guds eget eiendomsfolk

5.Mos 4.20
"Men dere har Herren tatt og ført ut av jernovnen, av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, slik som dere er i dag."

Og den som velsigner Israel skal også Gud velsigne.